Diş Çürüğü Nedir?

Çocuk Diş Çürükleri ve Nedenleri Sağlık ağızda başlar, modern diş hekimliği de bu görüşü benimseyerek operatif tedaviden önce hastalığın nedeni ile ederek öncelikli olarak ağız ve diş sağlığını korumayı hedefler. Gerek çürükle mücadelede gerekse dişeti kökenli hastalıklarla mücadelede diş hekimlerinin de bilimsel bilgilerini daima güncellemesi ve koruyucu hekimliği benimsemesi önemlidir. Bunun dışında bireylerin alışkanlıkları değiştirip

Read More

Çocuklarda Zirkonyum ve PÇK

Süt dişlerinde çürüğün hızlı ilerlemesi sebebiyle diş minesindeki kayıpların boyutu fazla olabilmektedir. Fazla yüzeyi kaplayan çürük durumlarında çürük temizlendikten sonra geriye kalan diş dokusunda dolgunun tutunacağı diş duvarı yüzeyi ve alanı azalmaktadır ve yapılan dolgular uzun ömürlü olamamaktadır. Böyle durumlarda yetişkinlerdeki diş kaplaması (kron) sistemine benzer şekilde dişi çepeçevre saran süt dişlerine özgü sistemlerle tedaviler

Read More

Bebeklerde Ağız Bakımı ve Dişlenme Önerileri

Ağız bakımı Bebeklerde de ilk diş çıktıktan sonra her beslenmenin ardından dişler ve dilin üzeri parmağa sarılan nemli bir gazlı bezle silinmelidir. Pediatristler de her beslenmeden sonra dişler çıkmamış olsa bile bakteriyel çoğalmanın oluşmaması için diş etlerinin temizlenmesini önermektedirler. Nadir de olsa yenidoğan bebeklerde ağız içinde dişin ağız çine gelmiş olduğu veya ilk 1 ay

Read More

Çocuklarda Diş Kırılmaları ve Yaralanmalar

Diş Kırılması ve Tedavisi Çocuklarda düşme, çarpma, spor esnasında veya aktivite (bisiklet, scooter, vb.) esnasında gerçekleşen kazalar sonucunda özellikle üst ön dişleri etkileyen yaralanmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu yaralanmalar dişin bulunduğu dişeti ve kemik yuvasında hafif bir sarsılmaya uğramasından dişin kırılma, kemikte kırık veya dişin yerinden çıkmasına kadar değişen şiddette gerçekleşebilmektedir. Travma olarak isimlendirilen bu gibi

Read More

Yer Tutucular ve Çocuk Diş Protezleri

Erken dönemde kaybedilen dişlerden geriye kalan diş boşluklarına komşu dişlerin kayması sonucu yer darlıkları ve diş düzeninde bozulmalarla beraber çenede asimetri yaratacak durumlar oluşabilmektedir. Diş çekiminden başka seçeneğin kalmadığı durumlarda diş çekimi sonrası kalan diş boşluğu mesafesinin, alttan gelecek olan diş ağız içine gelmeye hazır olana kadar, korunması gerekmektedir. Böyle durumlarda sabit veya hareketli olmak

Read More

Çocuklarda Çürük ve Beslenme İlişkisi

Çocuklarda Dişler Nasıl Çürür? Çürük kalıtsaldır ve ne kadar fırçalanırsa fırçalansın diş mutlaka çürür algısı yanlış bir kaderci yaklaşımdır. Kalıtımın etkisi olsa da, iyi bir ağız bakımı ve düzenli diş hekimi kontrolü diş çürüğünü önler. Dişte çürük oluşumunun başlaması için yüzeyindeki minede asit etkisi sonucu çözünmenin başlaması gerekir. Bu asitin oluşabilmesi için de dişin üzerinde

Read More

Çocuk Diş Hekimliğinde Çürük Önleyici Programlar

Çocuk diş hekimliğinde çürük önleyici programlar Çürük önleyici programlarda temel yaklaşım çürük yapıcı etkenlerin çocuğa özgü bir şekilde tespit edilmesi ve çürük risk durumunun belirlenmesi üzerine kurgulanmaktadır. “Biberon çürüğü sebepleri” başlığı altındaki etkenler genel çürük yapıcı etkenler olup hastaya özgü bir programın çıkarılması gerekmektedir. Öncelikle rutin diş hekimi kontrolü altında olmanın önemi unutulmamalıdır. İlk diş

Read More

Çocuklarda ilk Diş Hekimi Muayenesi

Çocuk İlk Diş Muayenesi Ankara Öncelikle rutin diş hekimi kontrolü altında olmanın önemi unutulmamalıdır. İlk diş hekimi kontrolünün ilk diş çıktığı zaman veya ilk yaş dönümünde yapılması gerektiği kabul edilmektedir. Bebeğin/çocuğun diş çürüklerinin oluşmasını önlemek için nasıl bir beslenme programı gerektiği, yaş gruplarına göre nasıl ve ne sıklıkta diş temizliği ve diş fırçalanması gerektiği konuları

Read More