Blog

Çocuk Diş Çocuklarda ilk Diş Hekimi Muayenesi

çocuk diş kliniği ankara

Çocuk İlk Diş Muayenesi Ankara

Öncelikle rutin diş hekimi kontrolü altında olmanın önemi unutulmamalıdır. İlk diş hekimi kontrolünün ilk diş çıktığı zaman veya ilk yaş dönümünde yapılması gerektiği kabul edilmektedir. Bebeğin/çocuğun diş çürüklerinin oluşmasını önlemek için nasıl bir beslenme programı gerektiği, yaş gruplarına göre nasıl ve ne sıklıkta diş temizliği ve diş fırçalanması gerektiği konuları ebeveynlerle karşılıklı görüşülmelidir.

Rutin muayenelerde çocuğun yaşına göre ağız içinde olması gereken dişlerin varlığı, sayısı, herhangi bir anomali olup olmadığı (genetik olarak eksik diş/fazla diş), kalıcı dişlerin ne zaman ve hangi sırayla geleceği konusunda ebeveynler ve çocuk bilgilendirilmektedir. Diş fırçalamanın etkinliğini gözlemlemek ve motivasyonu arttırmak amacıyla da düzenli ziyaretler önem kazanmaktadır.

Çocuğun beslenme programına, diş fırçalama alışkanlıklarına ve etkinliğine, çürük gelişme sürecine göre bir risk tayini yapılıp duruma göre 3 ay veya 6 aylık aralıklarla rutin bir çocuk diş hekimi kontrolü yaptırılması önerilmektedir.